«کتابی که بیش از هر چیز مرا خنداند». جولین بارنز اگر تاریخ را شایعه ای بدانیم که خوب روایت شده، برخوردهای تاریخیِ اغلب خنده دار این کتاب مفهوم ویژه ای می یابند.
یکی دربارۀ دیگری رُمان خیالی نیست، سطر به سطر آن مستند است و با هوشمندی نگاشته شده است.
گِریک براون، بزرگ ترین طنزپرداز دنیای انگلیسی زبان، از حقیقت پوچی، از لودگی ژرفا و از آشفتگی نظم آفریده است. کتاب او خواننده را هم می خنداند و هم به فکر وا می دارد.

(یکی درباره دیگری (برخوردهای تاریخی

€9.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved