این مجموعه در بردارنده‌ی پنج داستان از خورخه لوئیس بورخس، چهار داستان از گابریل گارسیا مارکز، دو داستان از جان بارت، پنج داستان از ایتالو کالینو، و پنج داستان از دونالد بارتلمی است.

نویسندگان داستان های کوتاه این مجموعه از شهرت جهانی برخوردارند و نیاز به معرفی چندانی ندارند. با این حال در ابتدای بخش مربوط به هر نویسنده شرح مختصری در مورد زندگی شخصی و ادبی او آمده است.

گردآورنده و مترجم در درآمدی بر این مجموعه  انگیزه‌ی خود را برای گردآوردن این داستان ها زیر یک سقف باز می گوید. کتاب با مؤخره ای پایان می گیرد که در آن مترجم  به وجوه مشترک این داستان ها و قرابت سبک و نگرش  نویسندگان آنها می پردازد. جمع بندی مترجم در کل این است که از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به این سو و با تجربه‌ی دو جنگ جهانی و پیشرفت هایی که در دانش و فن آوری بدست آمده، شناخت انسان ها از ماهیت خود و روابط اجتماعی شان، و تأثیر متقابل آنها،  به چنان ژرفایی رسیده است که بسیاری از مفاهیم سنتی اخلاق، مذهب، فرهنگ و سیاست مصداق خود را از دست داده اند. دنیای مدرن نیز گرفتار کهولت شده و نگرشی به فراسوی  مدرن ضروری شده است. به نگاه مترجم عناصری از این نگرش نو است که داستان های این مجموعه را به هم نزدیک می کند. البته نکته‌ی عمده ای که مترجم بر آن تأکید دارد این است که خواندنی بودن این داستان ها و شهرت نویسندگان آن ها نه بخاطر تحلیل های منتقدین ادبی، بل به خاطر هنر قصه گویی این نویسندگان  و لذتی است که خواننده حاصل می کند.

 

۲۲ داستان، ۵ نویسنده

12,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved