بنیان این کتاب تردید برانگیز هرچه باشد، پرسشی به نهایت مهم و جذاب،پرسشی ژرف و شخصی و نشانی از روزگارانی است که به رغم جنگ آلمان با فرانسه در سال های 1871-1870 نگاشته شده است. در آن حال که غرش نبرد ورت از اروپا رخت بر می بست، آن اندیشه ورز و دوستدار معماها، همان کس که تقدیر او را پدر این کتاب کرده است،در گوشه ای از کوه های آلپ، غرق در اندیشیدن و حل معماها و در پی آن، بس نگران و در عین حال فارغ از هر نگرانی،نشسته بود و اندیشه هایش در باب یونانیان، یعنی موضوع اصلی همین کتاب شگفت انگیز و دشواری را می نگاشت... .

زایش تراژدی از روح موسیقی

SKU: 9786001762000
10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved