آندره ژيد

نویسنده
متولد: ۱۸۶۹ پاریس، فرانسه

اولين كتاب خود را با نام « يادداشت‌های آندره والتر» در بيست و دو سالگی منتشر كرد؛ اين كتاب، داستان جوانی را باز مي گويد كه در نهايت، خود آندره ژيد است. در سال ۱۹۴۷ و زمانی كه ژيد هفتادوهشت ساله بود، آكادمی سوئد جايزه ادبيات نوبل را به او اهدا كرد. وی می‌نويسد : « بزرگترين الهه تقدير پيوسته در گوشم زمزمه مي كند كه ديگر چيز زيادی از عمرت باقی نمانده است».
تا زمان مرگش (۱۹ فوريه ۱۹۵۱)، بحث و جدل‌های فراوانی پيرامون شخصيت و نفوذ او در جريان بود و « سيل انتقاد» از چپ و راست ، كمونيست‌ها و كاتولیکها، تا لب گور او را دنبال می‌کرد. فرانسه هنوز نمیداند كه آيا اين مرد همان شيطان بود كه برای دگرگون كردن «اخلاقيات» جسميت يافته بود، يا اينكه بزرگترين نثرنويس فرانسه پس از آناتول فرانس بود؟
او هنرمند بزرگی بود ، اما تنها كسانی می‌‌توانند او را دوست بدارند كه در مشكلات، آزارها و رنج‌هایی كه می‌برد، سهيم باشند.

کتاب‌های این نویسنده

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved