رضا علی پور
رضا علی پور

گفت: «چیزی که‌ پاک نمی‌شه‌ باید مخفی بمونه‌. سر زخم قدیمی رو که‌ باز کنی، درد داره‌.»

شهر بزرگ ابر بزرگ نمی خواهد

جیغ‌های کش‌دار، | خطِ قرمزهای بیمار، | نگاه‌هایِ میخ‌دار، | ساختمان‌های دیوار... | تهران، تهرانِ عزیز من!

مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

من از آمیزشِ با زندگی | آبستن شده‌ام خودم را.

دندان هایت را به من قرض بده
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

پیراهنم امروز می‌رود جایی | بدونِ تنِ خسته و سنگینِ من، | رها و آوازخوان...

دندان هایت را به من قرض بده
کریستیان بوبن
کریستیان بوبن

آغاز عاشق شدن همیشه به همین صورت است، حتا با همین نشانه‌هاست که می‌توان به وجود عشق تازه‌پاگرفته پی برد: از بی‌انصافی‌یی که با خود می‌آورد، یا از یاد بردن ناگهانی همه‌چیز و همه‌کس.

ایزابل بروژ
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

جیغ‌های کش‌دار، | خطِ قرمزهای بیمار، | نگاه‌هایِ میخ‌دار، | ساختمان‌های دیوار... |تهران، تهرانِ عزیز من! 

دندان هایت را به من قرض بده
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

پاهايم كه تمام شوند، | با زبان مي‌دَوَم | و اثري خيس و لَزِج | واژگون می‌کنم | به زيادهايِ احمق...

 

دندان هایت را به من قرض بده
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

و من این‌جایَم،| با دامنِ سبزم | و گُلهای اُفتاده‌ی پیراهنم را | وَصله می‌زنم...

 

دندان هایت را به من قرض بده
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

حالا دیگر هیچ پناهگاهی نداشتیم. | پَرسه می‌‌زدیم و | می‌سوزاندیم، | راه می‌‌گشودیم، | شکوفه‌هایِ خال‌دار می‌‌دادیم، | جایی که نمی‌بایست شکُفت... | و هماغوشی می‌‌کردیم، |جایی که نمیبایست لذّت بُرد...

 

دندان هایت را به من قرض بده
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

سخت است | با قاتلِ شب‌بوها | درآمیختن، یک‌رنگ شدن | رویا را به گُذرگاهِ شرمساری سپُردن...

دندان هایت را به من قرض بده
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

مؤمن باش | به آن صدا | آن زمزمه | آن نَجوای دوردستِ سردِ بی‌انعکاس | و بی‌روزن | که در |آن | سرگردانی | سرگردان است...

دندان هایت را به من قرض بده
مرجان کاظمی
مرجان کاظمی

از خاکستری که می‌‌گویم، | سیاه لبخند می‌‌زند، | سفید چشمک...

دندان هایت را به من قرض بده
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved