top of page

ادبیات اسپانیایی

ادبیات اسپانیایی‌زبان شامل کتاب‌های نویسندگان اسپانیایی و فراتر از آن نویسندگان آمریکای جنوبی (غیر از برزیل که پرتقالی‌زبان است) می‌شود.

هم اکنون این زبان در رده سوم زبان‌های مرسوم در دنیا قرار دارد.

در خصوص جایزه نوبل ادبیات، ماریو وارگاس یوسا از پرو، آکتوویو پاز از مکزیک، گابریل گارسیا مارکز از کلمبیا، خوان رامون خیمنز از اسپانیا و میگوئل آنخل آستریاس از گواتمالا تنها چند مثل از نویسندگان برتر در زبان اسپانیایی هستند.

اسپانیا یکی‌ از شعر پذیر‌ترین زبانهای دنیاست.