آذردخت مفیدی

نویسنده، ایرانی

1340 - ایران

آذردخت مفیدی پس از اخد مدرک پزشکی عمومی و تخصص روان‌پزشکی از دانشگاه تهران در سال 1373، به‌مدت دو سال به‌عنوان استادیار در دانشگاه علوم‌بهزیستی فعالیت کرده‌است. ایشان تاکنون ساعت‌ها به روان‌درمانی بیماران روان‌نژند پرداخته‌اند و مقالات و مصاحبه‌های متعددی از دیدگاه تحلیل و روان‌کاوی در روزنامه‌های کشور چاپ کرده‌اند.

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved