top of page

آرتور آسابرگر

نویسنده

آرتور آسابرگر

‏آرتور آسابرگر، استاد فن ارتباطات رادیو تلویزیونی در دانشگاه دولتی سان ‏فرانسیسکو است و از سال ۱۹۶۵ در آنجا درس می‌دهد. او درباره فرهنگ ‏عامه‌پند، رسانه های همگانی و موضوع پیوسته با آنها بسیار نوشته‌است. از ‏میان کتابهایش می‌توان از متن رادیو تلویزیونی: نوشتن برای رادیو و تلویزیون ‏عامه برآشفته: فرهنگ سیاسی و نظریه ارتباطی، شنیدن کی بود مانند دیدن ‏و رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نام برد.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page