آرتور آسابرگر

نویسنده

‏آرتور آسابرگر، استاد فن ارتباطات رادیو تلویزیونی در دانشگاه دولتی سان ‏فرانسیسکو است و از سال ۱۹۶۵ در آنجا درس می‌دهد. او درباره فرهنگ ‏عامه‌پند، رسانه های همگانی و موضوع پیوسته با آنها بسیار نوشته‌است. از ‏میان کتابهایش می‌توان از متن رادیو تلویزیونی: نوشتن برای رادیو و تلویزیون ‏عامه برآشفته: فرهنگ سیاسی و نظریه ارتباطی، شنیدن کی بود مانند دیدن ‏و رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نام برد.

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved