top of page

برانیسلاو مالینفسکی

نویسنده

1884 - لهستان

برانیسلاو مالینفسکی

برانیسلاو کاسپر مالینفسکی (۱۸۸۴-۱۹۴۲ م) در لهستان‌ زاده شده در انگلستان آموزش انسان‌شناسی دید و در‌‌ همان جا بیشتر آثار بزرگ خود را نوشت او در ورشو دکترای فیزیک و ریاضیات گرفت اما به دلیل ضعف جسمی ازادامه کار دراین رشته دست کشید و با خواندن شاخه زرین جیمز فریزر به انسان‌شناسی روی آورد او معتقد بود انسان‌شناسی را می‌توان به رشته‌ای دقیق و علمی تبدیل کرد.

از کتاب‌های بزرگ مالینفسکی به ترتیب زمانی می‌توان به: سال ۱۹۱۳ خانواده میان بومیان استرالیا سال ۱۹۲۲ دریانوردان اقیانوس آرام سال ۱۹۲۵ جاد، علم و دین سال ۱۹۲۶ خلاف و عرف در جامعه ابتدایی اشاره نمود. کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی حاصل تحقیق و کار می‌دانی است که در جزاییر تروبریاند گینه نو واقع در اقیانوس آرام انجام شده است. این کتاب در واقع بنوعی مقایسه دو جامعه مادر تبار (در جزایر مذکور) و پدر تبار (جامعه اروپا و امریکا) و نیز مقایسه تفاوت‌های طبقات مختلف جوامع کنونی با هم و جوامع ابتدایی است. همچنین در این کتاب به وضوح ارتباط علومی همچون روان‌شناسی، روانکاوی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برانیسلاو کاسپر مالینفسکی (۱۸۸۴-۱۹۴۲ م) فرهنگ را اینچنین تعریف می‌کند: «فرهنگ عبارت است از یک سیستم منظم اشیاء و فعالیت‌ها و رفتارهایی که هر جزء و عنصر آن در رسیدن به نتیجه واحد سهمی بر عهده دارد». وی فرهنگ را مجموعه غیرقابل تفکیک از عناصر مختلفی می‌داند که از درون به یکدیگر پیوسته‌اند. او می‌گوید: «فرهنگ، خواه ابتدایی و یا پیچیده، کلیتی اجتماعی شامل؛ ابزارهای مادی و امور غیرمادی حیات انسان نظیر اعتقاد‌ها و اندیشه‌ها و ملکات و عادت‌ها است که انسان را به مقابله با امور محسوسی که با آن مواجه است، توانمند می‌کند». به نظر او «هر فرهنگ شامل عوامل مختلفی دانسته می‌شود که جنبه‌های مادی، ارزش‌های اجتماعی، هنجار‌ها و مفاهیم ذهنی مهم‌ترین آن‌هاست» و در تعریف دیگر از وی که بر میراث اجتماعی تاکید دارد می‌گوید: «این میراث اجتماعی مفهوم اصلی در انسان‌شناسی‌ست که بیشتر آن را «فرهنگ» می‌نامند… فرهنگ عبارت است از مهارت‌ها، کار‌ها، فرایندهای فنی، گمان‌ها، عادت‌ها، و ارزش‌ها» که در این تعریف وی بر اکتسابی بودن فرهنگ و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر اشاره کرده است.

 

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page