حامد عبدالصمد

نویسنده

متولد: ۱۹۷۲ جیزه، مصر

حامد عبدالصمد، نویسنده‌ی آلمانی مصری تبار، که اول فوریه ۱۹۷۲ در شهر جیزه مصر متولد شده است. 

عبدالصمد در سال ۲۰۰۹ با نوشتن کتاب «خدای من از بهشت» در جامعه‌ی آلمان به شهرت رسید. او در این کتاب نه خواستار حل و فصل با فرهنگش است و نه خواستار رها کردن ایمان مسلمان است. به گفته عبدالصمد، او فقط میخواست تناقضات زندگیاش را درک کند. پس از انتشار این کتاب در مصر، یک گروه اسلام‌‌گرا علیه فتوایی علیه عبدالصمد صادر کرد که از آن پس تحت حمایت پلیس قرار گرفت.

تا کنون ۲ کتاب از وی در انتشارات فروغ به قلم آزاده همایی به فارسی ترجمه شده است: «فاشیسم اسلامی» و «محمد یک تسویه حساب».

 

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved