top of page

دکتر ایرج اشراقی

نویسنده، ایرانی

1317 - اصفهان

دکتر ایرج اشراقی

دکتر ایرج اشراقی متولد سال ۱۳۱۷در اصفهان هستند. ایشان تا مرحله‌ی اخذ دیپلم در ایران بودند و تحصیلات عالیه خود را تا اخذ درجه دکترا در رشته کشاورزی از دانشگاه Justus- Liebig در ایالت Gissen آلمان در سال ۱۹۷۰ ادامه دادند. سابقه مدرسی در همین دانشگاه را تا سال ۱۹۷۵ داشتند و سپس فعالیت آزادی اقتصادی و فعالیت در جنش دانشجویان خارج کشور و حضور فعال و حمایت از تلاش‌های سیاسی و به ویژه فرهنگی ایرانیان در خارج و همچنین نشر آثار و حمایت از انتشار کتب متعددی در زمینه بررسی تاریخ معاصر و به ویژه نقش اسلام و روحانیت شیعه در سیاست طی دو قرن گذشته ایران را دارند.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page