top of page

رضا انزابی‌ نژاد

ایرانی، مترجم

1315 - تبریز، ایران

رضا انزابی‌ نژاد

رضا انزابی‌نژاد، استاد دانشگاه، مؤلف و مصحح متون کهن و پژوهشگر ادبی‌ بود. رضا انزابی‌نژاد، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. از او ده‌ها عنوان کتاب و مقاله در زمین شرح و تصحیح و ترجمه و ... به یادگار مانده‌است. انزابی‌نژاد به مدّت هفت‌سال سردبیر مجل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود. او همچنین یکی از اعضای قطب علمی فردوسی‌شناسی بود. کتاب «چون من در این دیار» (جشن‌نامه استاد دکتر رضا انزابی‌نژاد) در سال ۱۳۸۹ به همّت تنی چند از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی منتشر شده‌است.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page