top of page

سودابه فضائلی

ایرانی، مترجم

1326 - تهران، ایران

سودابه فضائلی

سودابه‌ فضائلی متولد ۱۳۲۶ در تهران است ودر زمینه‌های ادبیات و زبان انگلیسی در كمبریج لندن(۱۳۴۷-۱۳۵۱)، زبان و ادبیات تطبیقی سوربن پاریس (۱۳۵۱-۱۳۵۶) و زبان پهلوی اوت زتود، سوربن (۱۳۵۵) به تحصیل پرداخته است.‏

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page