top of page

علی زاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محمدی

ایرانی، نویسنده

1328 - ایران

علی زاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محمدی

علی زاده‌‌محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکترای روان‌شناسی خود را با موضوع موسیقی‌درمانی بیماران اسکیزوفرن از کشور هندوستان دریافت کرده و در حال حاضر در پژوهشکده‌ی خانواده با سِمَت معاون پژوهشی و مدیر مرکز مطالعات هنردرمانی فعالیت دارد.

او نوازندگی موسیقی ایرانی را از سال 1357 آغاز کرد و بعد از فراگیری ردیف موسیقی‌ ایرانی درباره‌ی رابطه‌ی مایه‌های موسیقی ایرانی و اثرات روان‌شناختی آن پژوهش جامعی را به پایان رساند. همراه با فراگیری موسیقی ایرانی، موسیقی درمانی را از سال 1369 با تأسیس مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی موسیقی درمانی ایران آغاز کرد و به کار بالینی و تجربی در این زمینه پرداخت و از سال 1380 با راه‌اندازی انجمن موسیقی درمانی ایران به معرفی این رشته پرداخت. در حال حاضر در دانشگاه شهید بهشتی در کنار تدریس دروس رشته‌ی خانواده‌درمانی، دوره‌های آموزشی موسیقی و هنر درمانی را آموزش می‌دهد.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page