top of page

محمدباقر نجف زاده بارفروش

ایرانی، نویسنده

1329 - ایران

محمدباقر نجف زاده بارفروش

محمدباقر نجف‌زاده‌بارفروش  مترجم واستاد دانشگاهی است که خودش در سال‌های دفاع مقدس با زخم نشان سرفرازی گرفته است. او در کتاب‌هایش کوشیده است تا در قلمرو جنگ، طرحی و تجربه‌ای تازه را خلق کند که گاهی اوقات در بعضی از آنها رگه‌هایی از طنز را شاهد هستیم.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page