top of page

مهری رحمانی

ایرانی، نویسنده

1329 - تهران

مهری رحمانی

مهری رحمانی شاعر نویسنده منتقد و محقق متولد سال 1329 تهران تحصیلات دانشگاهی در رشته زیست‌شناسی از دانشگاه تهران. نزدیک به سی سال به مطالعه و تحقیق در مورد موضوعاتی که به نوعی به شناخت آدمی کمک می‌کند، اشتغال داشته است نظیر هنر، ادبیات، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و به ویژه روان شناسی. آشنایی با ساختار جسم انسان و تحقیق و مطالعه در مورد روانو تراوشات روح او سبب گردیده که محورکارهای مهری رحمانی را(اعم از نقد شعر و رمان) دانش روانشناسی تشکیل دهد. او معتقد است چون ادبیات و هنر، با وجود و هستی انسان سروکار دارند، باید که دست اندرکاران این مقولات به شناخت انسان از جهات مختلف، اشراف داشته باشند. چون ممکن است شخصیتی وارد فضای یک داستان شود بدون اینکه مولف از عوامل مولد او آگاهی داشته باشد. مهری رحمانی سالهاست که توسط نقدهایی درباره رمان، شعر، مقالات ادبی و هنری و گاهی فیلم‌های سینمایی و نقاشی، با مجلات مختلف نظیردنیای سخن، کارنامه، گلستانه، فرهنگ و سینما، نافه، پروین، معیار، (دیروز-امروز-فردا)، کادح،کتاب هفته، روزنامه انتخاب همکاری داشته است.

یکی از موارد تحقیق او بومی کردن روانشناسی ایران است چون او معتقد است روانشناسی علمی است که شیوه‌های کاربرد آن(تربیتی، خودیار، روانکاوی) در هر جامعه‌ای باید با ویژگی‌های خاص آن جامعه هماهنگی کامل داشته باشد به ویژه روانشناسی تربیتی. تحقیق و بررسی روی آثار گذشتگان و معاصران در رمان و شعر نیز یکی از حوزه‌های فعالیتی اوست.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page