هرمز عبداللهی

مترجم

متولد: ۱۳۲۴ ایران

هرمز عبداللهی

هرمز عبداللهی مترجم آثار زیادی ازجمله توفان برگ گابریل گارسیا مارکز، مرد کوچک ، خاطراتی در یک آیینه و...می‌باشد.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
Heading 5
Heading 5
Heading 5