top of page

گرهارت هاپتمن

نمایشنامه نویس، نویسنده

15 نوامبر 1862 - اوبرزالتزبرون-آلمان

گرهارت هاپتمن

 

گِرهارت جوانترین فرزند فامیل در میان چهار خواهر و برادر بود. دوره ابتدایی را در قریه یی که سکونت داشت، گذراند و سپس در سال 1874 به همراه یکی از برادرانش در شهر بریسلاو (امروز چهارمین شهر بزرگ پولند، در آن زمان مربوط پروس ـ آلمان) رفت تا دوره متوسطه را دنبال کند.

بی جا نیست که انظباط مردم آلمان، به ویژه پروس در دنیا نام دارد. گرهارت با سخت گیری و انظباط مکتب سخت مشکل داشت. از همه بیشتر وضعیت خوب و نرم معلمین با فرزندان فامیلهای اشراف و سرمایه دار او را رنج می داد. چون این وضعیت او را به درس و مکتب بی علاقه کرده بود و از جانب دیگر به سبب مریضی های پیهم بسیاری از روز ها نمی توانست در صنف حاضر باشد؛ بنابراین سال اول را در آنجا باید تکرار می کرد. آهسته آهسته به شهر بریسلاو دلبستگی پیدا کرد، به ویژه از زمانیکه با تئاتر آن شهر آشنا شد.

گرهارت هاوپتمن در سال 1878 مکتب را ناتمام گذاشت و به شهر دیگری نزد عمویش که زمیندار بود، رفت تا فن کشاورزی را بیاموزد. اما بعد از یک سال و اندی آن را نیز ناتمام گذاشت. چون از یکسو از نگاه جسمانی توان کارهای ثقیل را نداشت و از سوی دیگر به مریضی شش گرفتار شد که بعدها بر اثر آن، چندین بار تا دم مرگ رفت.

هاوپتمن در سال 1880 شامل صنف مجسمه سازی اکادمی هنر شد؛ اما پس از چندی چون استعداد آن فن را در وی ندیدند از آنجا اخراجش کردند. گرهارت با ضمانت پروفسور هرتل، دوباره به فن مجسمه سازی ادامه داد و در سال 1882 اخراج گردید. اولین نوشته گرهارت هاوپتمن، نمایشنامه ی تئاتری است به نام "بهار عشق" که برای نامزدی برادرش نوشت و در شب نامزدی وی نیز اجرا گردید. در شب عروسی برادرش خانم آینده خود، با ماری تینیمان آشنا شد که خواهر عروس بود و با وی مخفیانه نامزد شد.

در همانسال 1882 گرهارت، شامل رشته های فلسفه و تاریخ ادبیات در دانشگاهِ شهر ینا شد و آن را نیز بعد از مدتی ناتمام رها کرد. هاوپتمن در سال 1885 با ماری ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شدند.

گرهارت هاوپتمن در سال 1889 با اتحادیه ناتورالیستها (طبیعت گرایان) رابطه پیدا کرد و در آن دوره سه رمان نوشت به نام های: نگهبان قطار، قبل از طلوع آفتاب و نساج ها (بافنده‌ها). بعد از نشر و نمایش آنها به روی صحنه، موقف هاوپتمن به عنوان یک نویسنده توانا ثابت شد و تئودور فونتانهِ بزرگترین منتقد آن عصر، نقد مثبتی در مورد آن آثار نوشت. کنستانتین اشتانیسلافسکی، رژیسور، سینماگر و ناتورالیست روسی به این باور بود که هاوپتمن با نوشتن درامه "انسانهای تنها" تاثیر به سزایی بالای آنتون چخوف و درامه نویسی روسیه داشته است.

هاوپتمن درامه "نساج ها" را به لهجه منطقه شلیزیین در سال 1891 به نشر رساند و تا سال 1892 همان داستان را طوری به نشر رسانید که همه آلمانی زبانان می توانستند از آن مستفید گردند. این نمایشنامه بر اساس قیام نساج ها در سال 1844 نوشته شده است. اولین نمایش ها بر افکار مردم شلیزیین تاثیر عمیقی به جای گذاشت و ناآرامی هایی را برای حکومت خلق کرد. حکومت پروس برای اینکه جلو ناآرامی های بعدی و وسیعتر را گرفته باشد، نمایش درامه را به دلیل تاکید بر جنگ طبقاتی ممنوع قرار داد.

 در سال 1912 به خصوص از نقش پرباری که در بخش درامه و شعر دراماتیک داشت، با اهدای جایزه نوبل ادبیات، مقام ادبی اش را تجلیل کردند.

هاوپتمن جهت دریافت اجازه نمایش در صالون "تئاتر آلمان" توسط وکیلش اعلان کرد که این درامه ناشر افکار سوسیال دموکراسی نیست، بلکه طبقه دارا را شاعرانه به همدردی فرا می خواند. حلقات سوسیال دموکراتها بعد از اولین نمایش در سال 1893 خوشنود

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page