نویسنده
متولد: ۱۳۱۳ تبریز، ایران

داریوش شایگان، فیلسوف و اندیشمند معاصر ایرانی است. غالب آثار شایگان به زبان فرانسه و در حوزه فلسفه تطبیقی است. غیراز آن او رمانی با عنوان «سرزمین سراب‌‌ها» منتشر کرد که برنده‌ی جایزه‌ی انجمن نویسندگان فرانسوی شد. پیش‌از او ایرانیان دیگری چون: جواد حدیدی و احمد کامیابی‌مسک این جایزه را گرفته بودند. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ جایزه مدال بزرگ فرانکو فونی به شایگان تعلق گرفت.

کتاب‌های این نویسنده

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved