آدلاین ینما

نویسنده

1937 - چین

آدلاین ین‌ما نویسنده‌ی چینی - آمریکایی و فیزیکدان است.

در 1937 در یکی از شهرهای ساحلی چین به دنیا آمد. او کوچکترین عضو یک خانواده ی مرفه بود که طی دوران آشوب سیاسی و فرهنگی کشور از مزایای خاصی بهره مند بود.

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved