ارسکین کالدول

نویسنده

1903 - آمریکا

ارسکین كالدول Erskine Caldwell نویسنده  معاصربرجسته آمریکایی است. او از دو دانشگاه مشهور پنسیلوانیا و ویرجینیا دانشنامه گرفته است. درجوانی مدتی به آمریکای مرکزی سفر کرد و وقت خویش را به ولگردی و کارهای گوناگون از قبیل خبرنگاری و بازی فوتبال حرفه‌ای گذراند. هر روز به کار جدیدی دست می‌زد ولی در هیچ یک از شغل‌هایی که پیشه خویش ساخت، موفقیت قابل توجهی کسب ننمود تا دوباره به اتازونی بازگشت و این بار تصمیم گرفت که نویسنده شود.

كالدول به تدریج بر اثر نوشتن تعداد زیادی داستان و مقاله در روزنامه‌های مختلف مشهور شد و آثارش مورد توجه و قبول مردم واقع گردید. كالدول ازجمله نویسندگان آمریکایی است، که ادبیات قرن بیستم را آن طور که باید ترقی دادند. آثارش همه مملو از ریشخند و طعنی است که طبقه مخصوصی از اجتماع را مورد تحقیر قرار می دهد. این طبقه در کتاب‌های کالدول آدم‌هایی هستند که وجود دیگران را برای آسایش خویش ناچیز می‌شمرند. طنز و ريشخند در مورد كساني كه آسايش ديگران را به هيچ مي‌گيرند و در بند خويش و منافع خود هستند در آثارش موج مي‌زند.

یک وجب خاک خدا، دست چپ خدا، گرتا، کلودل انگلیش، جاده تنباکو، زمین خدا، غوغای ژوئیه، آفتاب جنوبی، خانه‌ای در کوهستان، راههای جنوب، اسمش را تجربه بگذار، بازی، سرزمین آمریکا، مکانی به نام استرویل، زمین حزن آور، در سرتاسر شب و شمال دانوب، عناوین مهمترین آثار كالدول هستند. او در این آثار جامعه آمریکا را به نقد كشيده و به مسخره می‌گیرد و در بسیاری موارد، فرهنگ اشراف را مورد استهزا قرار می‌دهد.

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved