top of page

ازووا کاساتی‌ مودینانی

نویسنده

1938 - ایتالیا

ازووا کاساتی‌ مودینانی

ازووا کاستی‌مودینانی Sveva Casati Modignani نام مستعار در رمان‌های مختلف نویسنده ایتالیایی Bice Cairati است که این کتاب‌ها از سال 1981 منتشر شده‌اند. رمان‌های عروسک چوبی و وانیل وشکلات از این نویسنده در ایران به خوبی شناخته شده هستند.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page