top of page

امیرحسین خورشید فر

ایرانی، نویسنده

1359 - تهران، ایران

امیرحسین خورشید فر

امیرحسین خورشیدفر روزنامه‌نگار ادبی و داستان‌نویس است. او در رشته طراحی صنعتی تحصیل کرده است.

خورشیدفر از اواسط دهه هشتاد همکاری خود را با روزنامه اعتماد آغاز کرد از او یادداشت‌ها، مقالات و گفتگوهایی در این روزنامه چاپ شده‌است. اعتماد در سال ۱۳۸۸ توقیف شد و خورشیدی‌فر مدتی در بخش ادبیات روزنامه‌ شرق فعالیت کرد و در حال حاضر مسئول صفحه ادبیات و کتاب روزنامه روزگار است که این روزنامه نیز در بهمن‌ماه سال 1390 به طور موقت توقیف شد.

آثار

‌داستانی از اولین روزهای زمین، نشر ماه‌ریز

‌پسری که هیچ ستاره‌ای نداشت، نشر ماه ریز

باران، نشر ماه ریز ‌

روزی که آسمان شکست، نشر ماه

ریز ‌زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود، نشر مرکز

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page