top of page

داریوش شایگان

نویسنده

متولد: ۱۳۱۳ تبریز، ایران

داریوش شایگان

داریوش شایگان، فیلسوف و اندیشمند معاصر ایرانی است. غالب آثار شایگان به زبان فرانسه و در حوزه فلسفه تطبیقی است. غیراز آن او رمانی با عنوان «سرزمین سراب‌‌ها» منتشر کرد که برنده‌ی جایزه‌ی انجمن نویسندگان فرانسوی شد. پیش‌از او ایرانیان دیگری چون: جواد حدیدی و احمد کامیابی‌مسک این جایزه را گرفته بودند. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ جایزه مدال بزرگ فرانکو فونی به شایگان تعلق گرفت.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page