top of page

داور شیخاوندی

نویسنده، ایرانی

1312 - اردبیل، ایران

داور شیخاوندی

دکتر داور شیخاوندی، دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه کلمبیا و دکترای برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه سوربن، متولد 1312 در اردبیل است. او تا کنون بیش از 22 عنوان کتاب در زمینه‌های آموزش و پرورش، آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی منتشر کرده است. جامعه‌شناسی تجدد ماکس وبر، پنج مقاله ماکس و انگلس در مورد ایران، تکوین و تکون هویت ایرانی، جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعوی، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، بحران‌های جهانی آموزش و پرورش و زایش و خیزش ملت، برخی از کتاب‌های او هستند. او هم اکنون عضو هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش و مدرس جامعه‌شناسی در دانشگاه آزاد است. دکتر شیخاوندی معتقد است که در نظام آموزشی ایران، آن‌قدر که ترویج و تشویق به سوگ پروری، اندوه و مرگ اندیشی وجود دارد، ترغیب به شاد زیستن، دیده نمی‌شود. готовое казино

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page