top of page

دومینیک منار

نویسنده

1967 - فرانسه

دومینیک منار

دومینیک منار پس از به چاپ رساندن چندین مجموعه‌داستان، از جمله «انار بن» و «خانه‌ی خستگان» نخستین رمان خود را در سال 2000 با نام «جوکی» منتشر کرد. «داستان‌ها» (2002) دومین رمان اوست که در 2004 فیلمی با نام «واژه‌های آبی» بر اساس آن ساخته شد. رمان دیگر او نیز که با نام «آسمان اسب‌ها» در 2004 انتشار یافت، مانند آثار دیگر او بسیار مورد توجه قرار گرفت.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page