top of page

علی کرمی

نویسنده، ایرانی

ایران

علی کرمی

علی کرمی، نویسنده جوانی است که توانسته با انتشار مجموعه داستانی تحت عنوان جن زیبایی که از پترا آمد تجربیات طنزپردازانه قابل توجهی را از خود به جای بگذارد. هرچند که به قول خودش؛ این مجموعه؛ مطلقا یک مجموعه طنز نیست!

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page