top of page

مژگان خادمی

نویسنده، ایرانی

1351 - ایران

مژگان خادمی

دکتر مژگان خادمی مدرک پزشکی عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانش‌نامه‌ی تخصص روان‌پزشکی را از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کردند؛ سپس دوره‌ی فوق تخصصی روان‌پزشکی کودک و نوجوان و دانش‌نامه‌ی فوق تخصصی این رشته را از دانشگاه تهران و با رتبه‌ی ممتاز دریافت کردند. ایشان هم‌اکنون به‌عنوان استادیار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آموزش دانشجویان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی می‌پردازند و به پژوهش در حوزه‌های مختلف روان‌پزشکی کودک و نوجوان و درمان بیماران مشغول هستند.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page