ندا شاد نظر

مترجم

متولد: ۱۳۵۹ ایران

ندا شاد نظر

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
Heading 5
Heading 5
Heading 5