top of page

پاتریک دوویت

نویسنده

1975 - کانادا

پاتریک دوویت

پاتریک دوویت نویسنده جوان کانادایی است که با کتاب برادران سیسترز جوایز ادبی اصلی کانادا را دریافت کرد و نامزد دریافت جایزه بوکر شد. این کتاب تقریبا در تمام فهرست‌های بهترین‌های سال حضور داشت و در آمریکا و کانادا جز پرفروش‌ترین کتاب‌ها بود و هنوز هم هست.

برادران سیسترز وسترنی سیاه، تفکربرانگیز و در عین حال کمیک است که از سطر اول تا آخر خواننده را رها نمی‌کند.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page