top of page

پری منصوری

مترجم، ایرانی

1314 - تهران

پری منصوری

پری منصوری(کیانوش) ازدانشگاه تهران لیسانس زبان وادبیات انگلیسی وفوق لیسانس علوم اجتماعی گرفت و هنوزدانشجو بودکه به استخدام وزارت آموزش وپرورش در آمدوبه تدریس ادبیات فارسی وزبان انگلیسی پرداخت. اولین کتابی که ترجمه کرد«مادام کوری»،نوشته ی آلیس ثورن بود که برنده ی جایزه ی بهترین کتاب سال 1342شناخته شد. پس ازآن به کارترجمه وهمچنین نوشتن داستان برای کودکان ونوجوانان روی آورد. درضمن داستان هایی هم برای بزرگسالان می نوشت .

درسال1975م.باشوهرش ،محمود کیانوش ودوفرزندش،کاوه و کتایون ،به انگلستان رفت.اولین رمانش که آن رادر انگلستان نوشت با عنوان «بالاترازعشق»درسال1369ش.درایران انتشاریافت .یک مجموعه ازداستان های کوتاهش هم با عنوان «اسب سفید بالدار»چند سالی است که درایران چاپ شده ولی هنوز اجازه انتشار نیافته است . اما آخرین کتابی که از او منتشر شده است ترجمه رمانی با عنوان«روزی از روزهای زندگی» از نویسنده ای السالوادری به نام «مانیلو آرگه تا» است که توسط انتشارات مروارید منتشر شده است.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page