top of page

پوری سلطانی

ایرانی، نویسنده

1310 - ایران

پوری سلطانی

پوری (پوراندخت) سلطانی (۱۳۱۰-) از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران است . سلطانی جایزه ترویج علم ایران را از جانب انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دریافت کرده‌است. همسر پوری سلطانی مرتضی کیوان بود که کشته شد. احمد شاملو بارها در شعرهایی که به یاد مرتضی کیوان گفته‌است از پوری ذکر کرده‌است (مثلا در سال مرگ مرتضی، سال اشک پوری). پس از کشته شدن مرتضی کیوان، پوری سلطانی مدتی از پا درآمد و چند سال خارج از ایران زیست اما باز به ایران برگشت و پس از مدتی مرکز ملی کتابداری را پایه گذاری کرد و به عضویت هیئت علمی آن درآمد. او همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران بوده است.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page