top of page

یاسمن شکرگزار

ایرانی، نویسنده

ایران

یاسمن شکرگزار

یاسمن شکرگزار نویسنده کتاب رگ، تجربه‌هایی از زندگی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد که با روایت‌های رایج داستان امروز متفاوت است. در واقع نه‌تنها شرح روزمرگی و بی‌حاصلی نیست؛ که موقعیت‌هایی خلق می‌کند و خواننده را در شرایطی قرار می‌دهد که تا پایان داستان درگیر باشد و در آخر هم با ضربه‌ای ناگهانی غافلگیر شود.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page