شاعر
متولد: ۱۳۵۵ تهران، ایران
متولد يك هزار و سيصدوپنجاه و پنج خورشيدى هستم، توى بيمارستان هشتروديان تهران، آخرهاى پاييز. ديپلم گرفتم و... درنهايت كارشناسى ارشد زبانشناسى رو تو دانشگاه تهران خوندم. هميشه نوشته‌م و گذاشته‌م كنارِ دست خودم. هيچ وقت تو هيچ حلقه و انجمن و مجله روزنامه و جمعى نرفته‌م. به گمونم منزوىَ‌م، يا شايدم تنبل. چون هميشه منتظر بودم يكى بياد درِخونه رو بزنه و بگه چيزى واسه چاپ ندارى رفيق؟ خلاصه اين كه دست آخر تنبلى رو گذاشتم كنار و از تو گنجه اين شعرا رو كشيدم بيرون كه اول قرار بود 'چشمه' چاپش كنه. تو همين گيرودار چشمه رو بستن و ... ما هم  پيش شماييم. و اين خيلى خوبه، واسه آدم منزوى و تنبلى مثل من كه يه جايى داشته باشه كه اميدوار باشه كه كاراى بعديش رو صاف مى تونه بسپره بهِ‌ش. من الان تو ايران زبانشناس آزادم، يعنى معطل. بگذريم كه سرگذشت من اينقدرها هم كه الان شد خلاصه نيس.

کتاب‌های این نویسنده

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved