top of page

بخشی از کتاب “زیستن در دامنه کوه آتشفشان” سروده علی صالحی بافقی

با یک دیازپام صد هم

به انتها می‌رسند

قصه‌های تو و

بی‌خوابی‌های من…

شب اما درمانی ندارد.

***

نه تنم را به آزادی نزدیک کرد پریدن

نه به تو…

باید برگردم

قوانین سقوط آزاد کتاب‌های فیزیک مدرسه را

دوباره مرور کنم…

***

اتّفاق می‌اُفتم بر لبانت

نه من نیوتون‌ام

نه جاذبه‌ی تو نیازی به کشف شدن دارد.

به دندان می‌کِشمت با پوست.

***

به تماشای آب‌های آزادِ دوردست

فرسوده نمی‌شَویم در کرانه‌ها

موج‌ها

از حکایتِ صبوریِ سنگ

چیزی نمی‌دانند.

***

تنهایی‌ام را کمتر می‌کُنَد ماندنت

یا رفتنت

یا بیشتر

نمی‌دانم…

همیشه

آن که می‌رود

فکر می‌کند

دلایلِ مُحکم‌تری دارد…

Comments


زیستن در دامنه‌ی کوه‌ آتشفشان

نشر ناکجا

11,90€

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~

محصولات جدید

Image-empty-state_edited.png
نشر چشمه

9.9$

Image-empty-state_edited.png
نشر چشمه

9.9$

Image-empty-state_edited.png
نشر چشمه

9.9$

Image-empty-state_edited.png