زبان حافظهی جامعه است و تصویر حافظهی هر جامعه در آن جامعه. از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. این حرکت در گروههای مختلف نماد پیدا میکنند.

زبان یک رفتار اجتماعی است. هر جامعه ملزم به رعایت این رفتار است. ناهنجاریهای زبان از گروههای اجتماعی وارد زبان میشوند.

گروههایی چون، جوانان، خلافکاران، کارکنان پیشه های مختلف...

در این کتاب فرهنگ مخفی لغات جوانان آمده است. یعنی خلافکار اینجا نیست. مگر در شکل  خالیبندی که از خلافکاری وارد زبان پارسی شده، عمومیت یافته و وارد کل زبان شده و فقط در گروه خود نمانده است.

فرهنگ لغات زبان مخفی

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved