بن‌لادن‌ها، اثری پژوهشی است که به خاستگاه و خواسته‌های اسامه بن‌لادن، همراهان و خانواده او می‌پردازد. 

آن نسل از خاندان بن‌لادن که اسامه نیز جزئی از آنان بود شامل بیست و پنج برادر و بیست و نه خواهر می‌شد. ثروت فراوانی به این نسل رسید اما در عین حال آنان مجبور بودند بر تغییرات شدید اجتماعی و فرهنگی غلبه کنند.

«استیو کول» برنده جایزه ادبی پولیتزر در کتاب «بن لادن‌ها» نشان می‌دهد که این خانواده چگونه درعربستان سعوی قدرت و نفوذ یافت و چگونه سرنوشت آن به صورت کلی و زندگی اسامه بن لادن بهعنوان یکی از اعضای آن به طور خاص، با خانواده سلطنتی پیوند خورد. 

این کتاب همچنین به رابطه اسامه بن لادن با برخی از اعضای خانواده‌اش می‌پردازد و ضمن نگاهی بهزندگی او همراه با ۵۳ خواهر و برادر دیگرش، چگونگی تغییر سریع وضعیت عربستان را بررسی می‌کند ونشان می‌دهد چگونه تصور اسطوره بودن با زندگی فرد تنیده می‌شود. این کتاب سعی می‌کند زندگیمردی را به نمایش بگذارد که غرب هماره از او به عنوان سمبل شرارت یاد می‌کند. 

سال ۱۹۶۷ وقتی اسامه بن لادن ۹ ساله بود، پدرش در حادثه سقوط هواپیما کشته شد. اسامه در مدرسهبه مطالعات اسلامی علاقه‌مند شد و تاثیر یک آموزگار بنیادگرا او را دگرگون کرد و بعد‌ها او را به سمتپذیرفتن ایده «جهاد انتقالی» رهنمون شد. 

«سالم» برادر ناتنی اسامه که بزرگ‌تر از او بود، شخصیتی کاملا متفاوت داشت. او بزرگ‌تر از سن و سالشنشان می‌داد، خوشگذران بود، به خلبانی علاقه داشت و شرکت‌های ساختمانی خانواده را به خوبی ادارهمی‌کرد. اگرچه دو برادر شخصیت‌های متفاوتی داشتند؛ ولی سالم نفوذ قابل توجهی بر اسامه و بر کلخانواده بن لادن داشت؛ اما علاقه شدید به خلبانی، سرانجام به قیمت جانش تمام شد و سال ۱۹۸۸ بر اثرسقوط هواپیمای جت که آن را هدایت می‌کرد، درگذشت.

نویسنده کتاب می‌گوید در همین مقطع زمانی اختلاف اسامه با بقیه خانوده بن لادن و نیز مقاماتسعودی در حال افزایش یافتن بود و از سوی دیگر، شکست ارتش اتحاد شوروی در افغانستان، اسامه بنلادن و دیگر رهبران بنیادگرا را تشویق کرد به فکر گسترش مبازرات مسلحانه در گستره‌ای وسیع‌ترباشند: «بسیاری از دوستان سالم معتقد بودند اگر سالم زنده می‌ماند، هیچ‌وقت حادثه یازده سپتامبر اتفاقنمی‌افتاد. در آغاز دهه ۹۰ سالم می‌توانست گرایش‌های خانواده را کنترل و اسامه را به سوی خانواده جلبکند.» 

در همین شرایط اسامه به دلیل حمایت از پیکارجویان یمن و مخالفت با حضور سربازان آمریکایی درخاک عربستان پس از حمله صدام به کویت از سوی دولت عربستان تحت تعقیب بود و اختلاف با خانوادهسلطنتی عربستان پس از تبعید اسامه به سودان بیشتر شد. 

«کول» می‌گوید اختلاف نظرات پسر بزرگ اسامه با او و سرانجام جدا شدن او از پدرش موجب شد تااسامه بن لادن هرچه بیشتر به سوی بنیاد گرایی گرایش پیدا کند و از همین جاست که می‌توان زندگیاو را با «لیرشاه» مقایسه کرد. 

از اوایل ۱۹۸۰ که سفرهای بن لادن به پاکستان شروع شد، ثروت او نفوذ زیادی در میان افغان‌هایی کهدر برابر دولت تحت حمایت شوروی سر به شورش برداشته بودند، به وجود آورده بود و سرانجام او راترغیب کرد تا در سال ۱۹۸۶ به پیشاور مجاور مرز افغانستان و پاکستان نقل مکان کند. سپس با سفر بهلندن سعی کرد اسلحه بیشتری تهیه کند و با جذب نیروهای داوطلب عرب، سازمان القاعده را تشکیلدهد. 

استیو کول در این کتاب می‌نویسد موفقیت بن لادن برای شکل دادن به این شبکه، در قدرت او برایجذب افرادی با اعتقاد به حرکت یکسان از میان ملیت‌های متفاوت بوده است. نویسنده این توانایی را باقدرت پدرش برای جذب مهندسان ایتالیایی و آمریکایی برای شکل دادن به سازمان تجاری پرقدرت او درمنطقه خلیج فارس مقایسه می‌کند. 

در این میان نباید به اعتقاد و توانایی او در استفاده از انواع وسایل ارتباطی بی‌توجه بود. او هیچ وسیله‌ایرا از نظر دور نداشت و به همین ترتیب توانست در مقاطع مختلف صدای خود را به گوش هوادارانشبرساند.

بن لادن‌ها

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved