تاریخ ایران عصر هخامنشی بر دو منبع اصلی استوار است‏:‏ منابع داخلی که نقش برجسته ها، متون اقتصادی، اداری و مانند آن هاست، و منابع خارجی که از جمله شامل گزارش های نویسندگان یونانی و رومی و کتاب مقدس است‏.‏ کتاب حاضر ضمن معرفی و نقد تمامی این منابع، بخش هایی از هر کدام را که به دوره پادشاهی کورش بزرگ تا اردشیر اول مربوط می شود، آورده است‏.‏

شاهنشاهی هخامنشی: از کوروش بزرگ تا اردشیر اول

SKU: 9789642090006
€8.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved