تاریخ هرودوت، یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی یونان در حوزه پژوهش های تاریخ ماد و تاریخ نخستین پادشاهان هخامنشی است که از دیرباز در کانون توجه دانشمندان و محققان بوده است. این اثر از زبان یونانی کهن به بیشتر زبان‌های دنیا و از سده نوزدهم میلادی به بعد، به تمام زبان‌های اروپایی ترجمه شده است.

نخستین ترجمه فارسی تاریخ هرودوت، اثری است به چاپ سنگی که زیرنظر محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات دولت ناصری، به اختصار انجام گرفت و سپس مشیرالدوله پیرنیا نیز در کتاب «تاریخ ایران باستان» خود بخش‌هایی از آن را ترجمه کرد.

«تاریخ هرودوت» (مادها و هخامنشیان تا فرجام کوروش کبیر) اولین مجلد از مجموعه ده جلدی تاریخ هرودوت است که در نشر کتاب پارسه منتشر خواهد شد. ۹ جلد نخست آن، ترجمه کتاب‌های ۹گانه هرودوت همراه با پی‌نوشت‌ها، ضمائم، تعلیقات، نقشه‌ها و تصاویر مرتبط با هر یک از کتاب‌ها و جلد آخر «کارنامه، زندگی و زمانه هرودوت» و نقدی بر تواریخ وی و نگاه پژوهشگران و متخصصان به آن خواهد بود.

در ترجمه کتاب اول (کلیو) از پنج متن فرانسوی و انگلیسی بهره گرفته شده است. «کلیو» (ایزدبانوی تاریخ) کهن ترین اثری است که درباره ایران، پادشاهان ماد و زندگی و زمانه کوروش بنیانگزار شاهنشاهی هخامنشی به یادگار مانده است.

تاریخ هرودوت: مادها و هخامنشیان تا فرجام کوروش کبیر

€15.90Price
 • نویسنده: هرودوت

  مترجم: اسماعیل سنگاری

  ناشر: نشر کتاب پارسه

  تاریخ

  ادبیات یونانی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۳

  ۲۵۶ صفحه

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved