بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با ختنه زنان

مطالعه موردی شهرستان قشم

با توجه به اهمیت نهاد خانواده و نقش مهم زنان در هر جامعه­ای و هم چنین به دلیل حساسیت و توجه جهانیان به موضوع ناقص‌سازی جنسی زنان، هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با ختنه زنان می­باشد. چارچوب نظری پژوهش با استفاده از سه نظریه منابع، یادگیری اجتماعی و خرده فرهنگ خشونت طراحی گردیده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و تکنیک آن پیمایشی است. البته سعی شده است که با چند مصاحبه با بومیان و دایه­ها نیز پوشش گسترده‌تری به موضوع داده شود. جامعه آماری این پژوهش زنان ۱۵-۴۹ سال مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان قشم می­باشد که جهت جمع‌آوری اطلاعات از آن­ها پرسش­نامه همراه با پرسشگر استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که بین شغل، تحصیلات، تجربه ختنه در خانواده، استفاده زنان از وسایل ارتباط جمعی، اعتقاد زنان به کلیشه­های جنسیتی، مذهب، پایبندی به اعتقادات دینی، نگرش زنان نسبت به ختنه، کنترل جنسی زنان، سن و وضعیت تأهل و متغیر وابسته تمایل و عمل به ختنه رابطه وجود دارد. هم چنین نتایج نشان می­دهد که بین سابقه اعمال خشونت، پایبندی به چارچوب خانواده، تعداد فرزندان و جنسیت فرزندان با متغیر وابسته رابطه وجود ندارد. 

 

چند برگ از این کتاب را اینجا در گوگل بوکز بخوانید.

شما می‌توانید مقالاتی درباره تیغ و سنت را با کلیک کردن روی این قسمت و از سایت روزآنلاین بخوانید.

تیغ و سنت

€24.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved