بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با ختنه زنان

مطالعه موردی شهرستان قشم

با توجه به اهمیت نهاد خانواده و نقش مهم زنان در هر جامعه­ای و هم چنین به دلیل حساسیت و توجه جهانیان به موضوع ناقص‌سازی جنسی زنان، هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با ختنه زنان می­باشد. چارچوب نظری پژوهش با استفاده از سه نظریه منابع، یادگیری اجتماعی و خرده فرهنگ خشونت طراحی گردیده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و تکنیک آن پیمایشی است. البته سعی شده است که با چند مصاحبه با بومیان و دایه­ها نیز پوشش گسترده‌تری به موضوع داده شود. جامعه آماری این پژوهش زنان ۱۵-۴۹ سال مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان قشم می­باشد که جهت جمع‌آوری اطلاعات از آن­ها پرسش­نامه همراه با پرسشگر استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که بین شغل، تحصیلات، تجربه ختنه در خانواده، استفاده زنان از وسایل ارتباط جمعی، اعتقاد زنان به کلیشه­های جنسیتی، مذهب، پایبندی به اعتقادات دینی، نگرش زنان نسبت به ختنه، کنترل جنسی زنان، سن و وضعیت تأهل و متغیر وابسته تمایل و عمل به ختنه رابطه وجود دارد. هم چنین نتایج نشان می­دهد که بین سابقه اعمال خشونت، پایبندی به چارچوب خانواده، تعداد فرزندان و جنسیت فرزندان با متغیر وابسته رابطه وجود ندارد. 

 

چند برگ از این کتاب را اینجا در گوگل بوکز بخوانید.

شما می‌توانید مقالاتی درباره تیغ و سنت را با کلیک کردن روی این قسمت و از سایت روزآنلاین بخوانید.

تیغ و سنت

24,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved