خشونت حالتی از رفتار آدمی است که با استفاده از زور فیزیکی و غیر فیزیکی خواست خود را به دیگران تحمیل میکند. این استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی خلاف خواست آنان است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتاری که با هدف آسیب به یک یا بیش از چند پدیده صورت گیرد، رفتار خشونت آمیز نام میگیرد. این تعریف کلیشه ای خود را در جهان امروزین بشری به گونه ها و جلوه های دیگری نمایان ساخته و میسازد و مصداق آن بسته به دید انسان ها و با تناسب به زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متفاوت و متغیر است. در این میان اما تلاش بر این است که از ارائه تعاریف نسبی و فرهنگی حتی الامکان دوری گزید و به دام آن نیفتاد. زیرا هر تعریفی، از هر نوع خشونت فقط توجیه و یا در مواردی پیش شرط امنیت و صلح و در موارد بسیاری مشروعیت بخشیدن به آن است...

حکومت مستبد، جامعه خشونت گرا

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved