دف را بزن! بزن! كه دفيدن به زير ماه در اين نيمه شب، شب 

دفماهها 

فرياد فاتحانه‌ی ارواحِ هايهای و هلهله در تندری‌ست كه مي‌آيد 

آری، بِدف! تلألوِ فرياد در حوادث شيرين، دفيدنی‌ست كه

می‌خواهد فرهاد 

دف را بِدف! كه تندرِ آينده از حقيقت آن دايره، دميده، دمان است

و نيز دمان‌تر باد! 

دف در دفِ تنيده و، مه در مهِ رميده، خدا را بِدف! به دف روحِ 

آسمان، به دف روحِ من بِدف! 

شب، بعد از اين سكوت نخواهد ديد 

من، بعد از اين شب توفانی 

تا صد هزار سال نخواهم خفت 

شب را بِدف! دفيدنِ صدها هزار دف! 

مهتاب را 

با روح من بِدف! دف خود را رها نكن، تو را به لذت اين لحظه

می‌دهم قسم، دفِ خود را رها

نكن! 

خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم

€12.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved