مذاکره، عمل یا فرایند گفتگو با دیگری جهت دستیابی به توافق بر سر مسئله‌ای تعریف شده است. به‌عبارت دیگر گفتگویی که هدف آن دست‌یابی به یک توافق باشد، مذاکره نامیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد امروزه ما فقط در موارد معدودی نیازمند انجام مذاکره و متقاعدسازی دیگران نیستیم. به‌عبارت دیگر در اغلب موارد، مجبور به انجام مذاکره و رسیدن به توافق با دیگران هستیم. ...

یکی از مهم‌ترین عناصر در تعاریف امروزی از مذاکره، فرایند بودن مذاکره است. به‌عبارت دیگر مذاکره یک اتفاق منفرد و تک مرحله‌ای نیست، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات مختلف است که برخی از آن‌ها حتی پیش از آغاز گفتگو انجام می‌شوند. در زنجیره فعالیت‌های مورد نظر، هدف تأمین منافع متقابل است. بر این اساس مهم‌ترین پایه مذاکره، شناخت درست و بازنگری است

روان‌شناسی مذاکره

€11.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved