«شهرزاد قصه بگو، خواب به خواب، کبوترهای هوایی و چاه‌کن‌ها، عنوان چهار داستان آخرین مجموعه داستان محمد بهارلو است. محمد بهارلو در پروراندن هر چهار داستان این کتاب از میراث ادبی گذشته، به ویژه هزار و یک شب، بهره گرفته و از شگرد قصه‌گویی تو در تو استفاده کرده است و به تجربیات نوینی در فضاسازی، شخصیت‌پردازی و نثر و زبان دست زده‌ است.

!شهرزاد قصه‌بگو

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved