«همه‌‏اش سه قصه ترکمنی داشتم و چند طرح قصه از صحرا، که فکر می‏کردم سرانجام از آن‌ها قصه‌‏هایی خواهم ‏ساخت و مجموعشان را کتابی خواهم کرد؛ و این فکر سال‌های سال با من بود؛ اما نشد که نشد. دیگر هیچ‌وقت درآن فضا جای نگرفتم و آن حال پیش نیامد؛ و صحرا برایم خواب شیرینی بود و رویایی - که روزی به صحرا بازخواهم گشت و آنجا زندگی خواهم کرد و در همان‌جا طرح‌هایم قصه خواهد شد و هم قصه‌هایی تازه سوغات‏ خواهم آورد؛ اما این نیز به گروه بی‌شمار رویاها پیوست و اینک، فقط یک رویاست. 

شاید، شاید که باری صحرا چون زیارتگاهی، مرا طلب کند و من باز همان زائر جوان باشم و بتوانم جوانی را در قلب داغ و زنده‌ی صحرا بیابم و باز نشستم، وگرنه همین بس که چیزی را که نمی‏بایست ساخت، نساختم . 

و چنین شد که همان سه قصه را - در کنار قصه‏های دیگر - در این مجموعه گرد آوردم و گذشتم... »

هزارپای سیاه و قصه‌های صحرا

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved