درونمايه‌ی سرودهای گات‌ها بيشتر به ستايش يگانه آفريدگار هستی -اهورامزدا-، امشاسپندان با ويژگی‌های آن بستگی دارد، همچون راستی، نیکی، نیک‌منشی، رسایی و سفارش مرتو (انسان) به داشتن پندار نیک، گفتار نیک و دوری جستن از دروغ، دژخویی و سفارش به آبادانی، كشاورزی و نگهداری حیوانات سودمند و پاسداشت آب، خاک، هوا و آتش كه پاک‌کننده‌های زندگی می‌باشند. سرودهای «گات‌ها» ۱۷ هات (فصل-باب) دارد. هات‌ها در دل یسنا كه يكي از بخش هاي هاي پنج گانه ي اوستا است. هر هات نيز چند بند دارد. در بخش يسنا، نخستين هات كه آغاز گات هاست، هات شماره ي بيست و هشت است.

 

همراه با سی‌دی و جلد زرکوب

گاتاها، نغمه‌های ایران باستان

€89.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved