درونمايه‌ی سرودهای گات‌ها بيشتر به ستايش يگانه آفريدگار هستی -اهورامزدا-، امشاسپندان با ويژگی‌های آن بستگی دارد، همچون راستی، نیکی، نیک‌منشی، رسایی و سفارش مرتو (انسان) به داشتن پندار نیک، گفتار نیک و دوری جستن از دروغ، دژخویی و سفارش به آبادانی، كشاورزی و نگهداری حیوانات سودمند و پاسداشت آب، خاک، هوا و آتش كه پاک‌کننده‌های زندگی می‌باشند. سرودهای «گات‌ها» ۱۷ هات (فصل-باب) دارد. هات‌ها در دل یسنا كه يكي از بخش هاي هاي پنج گانه ي اوستا است. هر هات نيز چند بند دارد. در بخش يسنا، نخستين هات كه آغاز گات هاست، هات شماره ي بيست و هشت است.

 

همراه با سی‌دی و جلد زرکوب

گاتاها، نغمه‌های ایران باستان

€89.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved