کتاب آذربایجان و شاهنامه در هفت فصل به بررسی جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاهِ هزار سالۀ شاهنامه در آذربایجان می‌پردازد. فصل اول: آذربایجان در شاهنامه، فصل دوم: ترکان در شاهنامه، فصل سوم: زبان ترکی در شاهنامه، فصل چهارم: آذربایجان در روایت‌های ملّی-پهلوانی ایران خارج از شاهنامه، فصل پنجم: شاهنامه در آذربایجان که خود شامل سیزده بخش است. فصل ششم: شاهنامه‌شناسان و شاهنامه‌پژوهان آذربایجانی و فصل هفتم: بررسی نظریّات منتقدان آذربایجانیِ فردوسی و شاهنامه.

آذربايجان و شاهنامه

39,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved