مسعود نقره‌ کار، با جمع‌آوری اسناد قربانیان دگراندیشان در کتاب کشتار دگراندیشان در ایران از گذشته‌ی دور، به‌ویژه، با گشتی در تاریخ معاصر تا حاکمیتِ رژِیم جمهوری اسلامی، مجموعه‌ی باارزشی منتشر کرده و دریچه‌ی تازه‌ای گشوده؛ هم، برای بازنگریِ عبرت‌آموز به‌فرهنگِ خشونت‌زای خود و هم، راهی برای دیگر پژوهندگان در ادامه‌ی ثبت و مکتوب کردن جنایت‌های اسلامگرایان، که با تحمیل آئین و رسوم بدوی، ملتی را به اسارت گرفته‌اند

کتاب در سه بخش «مرور تاریخی»، «علل عدم تحمل و کشتار دگراندیشان» و «چه باید کرد؟» تنظیم شده است همراه با پیوست‌ها، اسناد ؛ و هم‌چنین منابع پیشگفتار، کتاب‌ها و ...

مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان در ایران

18,00€Price
  Perse En Poche
  La Librairie du Monde Persan​

  11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
  Métro : Commerce ou Charles Michel

  Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


  info@naakojaa.com

  با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

  ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

  © Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved