شعر مهم‌ترین عنصر هنری و رسانه‌ی هنری فرهنگی در فضای فرهنگی ایرانی بوده و دیر زمانی شاعران در مركزی‌ترین جایگاه فرهنگ ایرانی قرار داشته‌اند. شورمندی و دلبستگی نویسنده‌ی این كتاب برای نگرش شاعرانه و زبان آن نیز، كه چه بسا از« طبع قومی» ایرانیش برمی‌خیزد، در طول بیست و اندی سال گذشته شعر را یكی از مشغله‌های اندیشه‌ی وی ساخته و حاصل آن مقاله‌های این مجموعه است، كه درباره‌ی شعر و هنر و ماهیتشان و ربطشان با اندیشه‌اند. در ویرایش دوم این كتاب، هفت مقاله‌ی تازه بدان افزوده شده و مقاله‌های پیشین نیز پیراسته‌تر شده‌اند. در ویرایش تازه {سوم} از این كتاب متن مقاله‌ها همان است كه بود. اما در نقطه‌گذاری و پاراگراف‌بندی آن بازنگری كرده‌ام.

شعر و انديشه

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved