دنيای ما به ايمان نياز دارد؛ بشر بدون اعتقاد نمی‌تواند زندگی كند. شايد معتقدان مذهب كاتوليك ما را، كه موضوعی بزرگ را پيش پا افتاده تلقی كرده‌ايم، سرزنش كنند؛ شايد علمای تاريخ به ما اعتراض كنند كه سعی می‌كنيم موضوعی را تعميم دهيم. به آن‌ها پاسخ می‌دهيم كه ارزش‌های انسانی و افتخاراتی آنچنان شامخ را هيچگاه، و هرگز، حتی با سماجت نمی‌توان، تعميم داد.

تولیپ

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved